Vägval för klimatet i Klimatkollen i TV4

KSLA-ledamoten Johan Kuylenstierna, vice ordförande på Klimatpolitiska rådet, medverkade idag i sedvanlig ordning i TV4:s Nyhetsmorgon med inslaget Klimatkollen. Där fick vi höra de senaste nyheterna om vad som händer på klimatområdet – bland annat om värmerekordet på Antarktis, men även den goda nyheten om viss havsistillväxt i Arktis i vinter.

Johan Kuylenstierna gav också exempel från IVA-rapporterna inom projektet Vägval för klimatet, där KSLA bidragit till framtagandet av delrapporten som handlar om Jordbrukssystem. Syntesrapporten från projektet Vägval för klimatet lanserades vid ett seminarium hos IVA torsdagen den 13 februari, där frågan om hur vi uppnår målet om klimatneutralitet var i fokus.

Se TV4-inslaget Klimatkollen →
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/12526651

Hämta en pdf av delrapporten Så klarar svenskt jordbruk klimatmålen
https://www.ksla.se/publikationer/rapporter/sa-klarar-svenskt-jordbruk-klimatmalen/

Se film från IVA-seminariet →
https://www.iva.se/event/syntesrapport-fran-vagval-for-klimatet/

Till syntesrapporten Så når Sverige klimatmålen →
https://www.iva.se/publicerat/ny-rapport-om-hur-sverige-kan-bli-klimatneutralt/