Vetenskapen bör få mer utrymme i politisk debatt

På vad upplever vi att politiker grundar sina beslut?

Sifo frågade 1 000 personer ur svenska befolkningen om hur de upplever att svenska politiker grundar sina åsikter och ståndpunkter, på fakta eller värderingar. Vetenskapen bör få mer utrymme i debatten!

KSLA och ytterligare ett 70-tal organisationer i Sverige står upp för vetenskapen inför valet 2018. Vi vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle.

Våga fråga Hur vet du det?