Vi ser fram emot en ”öppen” valrörelse!

Politiker måste ta hänsyn till mycket: vetenskap, värderingar, ekonomi, opinion och attityder i samhället. Olika delar väger tyngst i olika frågor och det är viktigt att veta varför. Därför behöver politiker vara öppna med vad förslag och beslut bygger på, och kunna ta del av och bedöma vetenskapliga underlag. Våga fråga Hur vet du det? för en öppnare valrörelse!

Stå upp för vetenskapen inför valet 2018!

Ett 70-tal organisationer i Sverige vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland dessa finns – förutom KSLA och andra kungliga akademier – universitet, föreningar, stiftelser, förbund, företag och myndigheter.

Med frågan Hur vet du det? kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.