Vingslag över Haga – föreläsningar och vandringar

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm. Därtill inbjuds till två promenader i Haga.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Fri entré men på grund av begränsat antal platser krävs föranmälan. Biljetter till föreläsningar och vandringar kommer att släppas åtta dagar före respektive arrangemang.

Föreläsningar

Samtliga föreläsningar hålls klockan 15.00 i Konstakademiens Hörsal respektive lördag. Klicka på länkarna nedan för mer information om varje arrangemang.

21/1 – Känslosamheter: Om den sentimentala parken, salongen och operasalongen 
Erik Wallrup, fil. dr, författare, forskningssekreterare och ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien. Pianist: Magnus Svensson

11/2 –Tanke som blir verkligehet: Den engelska parken i Sverige 
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, ledamot av Kungl. Akademien för de fria konsterna

11/3 – Från Kungens Haga till Edelcrantz Skuggan – om nöjet och nyttan av engelska landskap i Högan Nord 
Ulrich Lange, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

1/4 – Hellas i Haga. Om antiken, Gustav III och Hagaparken
Anders Cullhed, professor, preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

6/5 – Arkadien sett från Bergshamra
Horace Engdahl, författare, ledamot av Svenska Akademien

10/6 – På andra sidan Brunnsviken: Park eller Vetenskapsstad på Norra Djurgården
Jenny Beckman, FD från KTH och lektor i idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Kungl. Vetenskapsakademien

Vandringar

29/4 – Promenad i gamla Haga. Park för en politisk gambler
Christian Laine arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska parken. Samling vid Haga södra grindar kl 15.00

17/6 – Promenad i nya Haga. Landskap för en ny Augustus
Christian Laine arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska parken. Samling framför Koppartälten kl 15.00

Till föranmälan →