Vinnare i UNIK Utmaning 2017

Vinnande lag i den gångna helgens tävling: Karolina Gahne, Louise Nybogård och Daniel Pettersson. Foto: Eva Ronquist.

Karolina Gahne, Louise Nybogård och Daniel Pettersson har utsetts till vinnare av UNIK Utmaning, KSLA:s casetävling år 2017 med sitt tävlingsbidrag Bäst före färg.

Juryns allmänna uttalande:

Från juryn vill vi tacka alla tävlande som på ett sådant kreativt och kunnigt sätt tagit sig an årets Caseutmaning med fokus på Agenda 2030:s  mål 12 , delmål 12.3. Vi  är imponerade av vad ni alla åstadkommit under en kort tidsperiod och vi har haft en väldigt lärorik och inspirerande  förmiddag. Vi känner oss trygga att ni med er motivation och energi  kommer bidra till att vi gemensamt kan uppfylla de globala målet för matsvinn 2030. Juryn har bedömt fem utomordentliga koncept som inlämnats i tid.

Motivering:

”Den vinnande gruppen har presenterat  ett tydligt och klart koncept som med ny teknik effektivt kan minska svinnet i en exemplifierad värdekedja i Sverige, men som också har en potential att kunna användas inom många liknande värdekedjor globalt. Valet av livsmedel, med ett relativt högt klimatavtryck, gör att de miljömässiga vinsterna beräknas bli stora. Innovationen kommunicerar en klar vägledning om säkra livsmedel, speciellt för utsatta konsumentgrupper, en kommunikation som är lätt att förstå för gammal och ung.

Konceptet har dock fortfarande utmaningar som är av ekonomisk och teknisk natur.

Vi värdesätter att gruppen aktivt  har sökt kunskap i såväl aktuell  forskning, som hos innovatörer och praktiker. Den inspirerande presentationen och Caselösningen utnyttjade föredömligt gruppmedlemmarnas olika kompetenser.

Vinnaren av KSLA:s Casetävling  2017 är  Bäst före färg med gruppmedlemmarna: Karolina Gahne, Daniel Pettersson och Louise Nybogård.”

Om Casetävlingen på UNIK:s hemsida →

Laget presenterar sin lösning: Karolina Gahne, Louise Nybogård och Daniel Pettersson. Foto: Eva Ronquist.

De inlämnade lösningarna presenteras längre fram, när lagen har haft tid att putsa på dem.