Vinter- och julnummer av KSLA Nytt & Noterat

Årets sista nummer innehåller information från ett urval av akademiens aktiviteter. Ur innehållet: Insekter som produktionsdjur i lantbruket – den nya flugan. Landskapsnoden vill växla upp. Skoglig kompetensförsörjning – erfarenheter och strategier. Framtiden växer på träd! Varför blev Sverige en skogsindustriell stormakt? Matkommitténs exkursion i Roslagen. Skatten bör flyttas från producent till konsument. Dessutom: Våra nya ledamöter och pristagare med mera!

→ Klicka här för att komma till KSLA Nytt & Noterat nr 4-2014!