Virtuella gårdsbesök för barn och lärare…

… ökar kunskap om och intresse för de gröna näringarna

LRF har via KSLA fått anslag från Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans Fond till ett projekt för att väcka intresse för och öka barns och lärares kunskaper om de gröna näringarna. Anslaget har gått till att skapa en interaktiv webbsida med virtuella gårdsbesök: www.bondeniskolan.se.

Animationer

Anslaget räckte i slutänden även till sex animerade filmer som handlar om olika djurslag, något som skolvärlden har efterfrågat. På sajten kan vi nu hitta Hästen Hanna, Hönan Hilda, Grisen Gunnar, Biet Bertil, Fåret Freddy och Kossan Karin i animerad form. Se http://bondeniskolan.se/film-och-foto/#

Mer info: projektledare Pernilla Åkerström Frid, LRF.

 

Bonden-skolan-film

 

Svenska Lantbruksveckans fond främjar de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag till öppna aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård.