KSLA utlyser Wallenbergprofessuren 2018–2019

Professur inom de gröna näringarna inför läsåret 2018–2019

To text in English →

Wallenbergprofessurerna, ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass, syftar till att knyta framstående utländska forskare, som kan förväntas bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn, till svenska universitet och högskolor.

Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

Svenska universitet och högskolor inbjuds att senast den 22 maj 2017 inkomma med en pre-proposal/förhandsansökan, undertecknad av rektor. Den ska innehålla förslag på innehavare som ska verka inom områden som är viktiga för lärosätet och för landet, till distinkt nytta och i en god forskarmiljö. Varje lärosäte får lämna max två förslag.

En vetenskaplig beredningsgrupp, utsedd av akademiens kollegium, bereder de inkomna förslagen. Akademikollegiet utser sedan innehavaren av Wallenbergprofessuren.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar de ettåriga gästprofessurerna av högsta internationella klass – en eller två per år – sedan år 2014. Det sker med anledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 200-årsjubileum som firades 2013.

Mer om Wallenbergprofessurerna och nomineringsförfarandet →

More about the Wallenberg professorships and the nomination process →

 

Am-skolhatt