”We must trust in science, now more than ever”

Scrolla ned för länkar till mediabevakning av manifestationen.

DN Debatt: ”We must trust in science, now more than ever”

Due to March for Science on Saturday April 22 in about 605 * cities in the world, Karolina Skog, Swedish Minister for the Environment; Lisa Sennerby Forsse, President of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, former Vice-Chancellor of the Swedish University of Agricultural Sciences; Åke Iverfeldt, Executive Director of Mistra, the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research; Eva Krutmeijer, Senior Science Communicator and one of the initiators of March for Science in Stockholm; Johan Kuylenstierna, Executive Director of the Stockholm Environment Institute, have jointly signed a debate article which is also available in English translation and published by Dagens Nyheter.

”In recent years, we have seen increasing resistance to openness, democracy and international cooperation, and science has become increasingly important on this new playing field. Populist forces question research results and choose data and information financed by actors with vested interests, and even use ”alternative facts” that better fit their purposes. We need a stronger role for science in decision making…” Till den engelska versionen/to the English version →

DN Debatt: ”Viktigare än någonsin att vi förlitar oss på vetenskapen”

Med anledning av March for Science lördag 22 april i ca 605* städer i världen har Karolina Skog (MP), miljöminister; Lisa Sennerby Forsse, preses Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin; Åke Iverfeldt, vd Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning; Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör och en av initiativtagarna till March for Science i Stockholm och Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute, gemensamt undertecknat en debattartikel som också finns i engelsk översättning och som Dagens Nyheter publicerat:

”Under senare år har motkrafter till öppenhet, demokrati och internationell samverkan fått utökat spelrum i världen. Populistiska krafter ifrågasätter forskningens resultat och väljer data och information som passar egna syften. Forskningens roll i samhället måste stärkas…” Till den svenska versionen →

En rad facktidningar och flera nyhetsmedier

uppmärksammar March for Science, bl a

Vi fyller på efter hand – uppdaterat tisdag 2017-04-25.