Webbkurs ”Bli bäst på häst” med stöd från KSLA

Kunskapssajten HästSverige (www.hastsverige.se) har över 800 webbsidor aktuell kunskap om hästars skötsel, utfodring, skador och sjukdomar m m, allt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nu lanseras HästSveriges kostnadsfria webbkurs Bli bäst på häst (https://www.hastsverige.academy/) som har fokus på hästens välfärd och är utvecklad med finansiering från bl a KSLA.

Kursen är till för alla hästintresserade. Den innehåller sex avsnitt som tar avstamp i olika hästmiljöer. I kursavsnitten får besökaren ta del av fakta och delta i kunskapstester om hur hästar bäst kan hållas, utfodras, hanteras, tränas och om hur man kan förebygga skador och sjukdomar.

Läs HästSveriges pressmeddelande uppe till höger.