SOLMED #28 – Groveda. Om en bondgårds ekonomiska historia 1786-1950


SOLMED #28 - Groveda. Om en bondgårds ekonomiska historia 1786-1950

Skriven av Karl-Henrik Pettersson.

Groveda är en östgötsk bondgård. Den har sina egenheter men är på det hela taget som vilken svensk medelstor gård som helst. Det här är en bok om Grovedas ekonomiska historia, om vad som i ett ekonomiskt perspektiv har hänt med gården och dess ägare från sent 1700-tal fram till 1950. Men det är mer än en specifik gårds historia. Författaren sätter in det konkreta skeendet på Groveda i sitt historiska och ekonomiska sammanhang. Alla med intresse för lokalhistoria, gårdshistoria eller för bondejordbrukets historia mera allmänt, kan läsa den här boken med stor behållning.

Här finns boken att ladda ned som PDF per kapitel.

Innehållsförteckning, företal och förord av Ronny Pettersson och Karl-Henrik Pettersson

1. ”Grofveda frälsehemman 1 helt Mantal uti Tjärstad socken, Kinda Härad och Östergötland”

2. Grovedas ekonomiska historia

3. En 1700-talsman som satte sin prägel på Groveda

4. Storskiftet 1804

5. Om det tidiga 1800-talets torp, backstugor och arbetskraft

6. Grovedakonkursen 1862

7. Groveda och 1880-talets emigrationsvåg

8. Byggboomen på Groveda kring sekelskiftet 1900

9. Henrik Pettersson och hans ekonomi i skuggan av första världskriget

10. Hur klarade Groveda ekonomin under andra världskriget?

11. Grovedas framtid som bondgård – finns den?

Efterskrift

Bilagor

Noter samt källor och litteratur


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…