Sveriges nya landskapsmåltider

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har tillsammans med Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien tagit initiativet till projektet Sveriges nya landskapsmåltider.


Samtliga landskap har utarbetat varsin trerättersmeny, som bland annat kommer att presenteras på olika platser i varje region under 2023. Klicka här för mer information.

Stockholms stad och Gastronomiska Akademien tillsammans med Måltidsakademien och KSLA driver 2023 även projektet Stockholm Europas gastronomiska huvudstad.


Stöd till innovativa kommunikationsprojekt med syfte att främja de gröna näringarna

Sök stöd ur Svenska Lantbruksveckans fond senast den 3 maj. Ansökningstiden går ut kl 24.00.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.