Sveriges nya landskapsmåltider

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har tillsammans med Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien tagit initiativet till projektet Sveriges nya landskapsmåltider.


Samtliga landskap har utarbetat varsin trerättersmeny, som bland annat kommer att presenteras på olika platser i varje region under 2023. Klicka här för mer information.

Stockholms stad och Gastronomiska Akademien tillsammans med Måltidsakademien och KSLA driver 2023 även projektet Stockholm Europas gastronomiska huvudstad.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.