To apply

All applications for grants and scholarships from KSLA go through a separate system.


Instructions for applying can be found under the heading
Create account

 

Information on decision times, notification and payment can be found under the heading Decision on grants.

A final report must be submitted – instructions for this can be found under the heading Final reporting of grants.

You will find answers to some common questions under the heading Create account.

Questions

Email or call Keiko Blesserholt:
keiko.blesserholt@ksla.se, + 46 8 54 54 77 13.

NB! The Academy’s office is not staffed during weekends. If the last day of application takes place during the weekend, you must ask your questions no later than during the working week before.


Särskilda öppettider för biblioteket i december och jul- och nyårshelgerna

Under december håller biblioteket stängt alla torsdagar (1/12, 8/12, 15/12). Och helt stängt från 22/12 och öppnar igen måndag 9 januari.

KSLAT nr 7-2022 Friska skogar – så når vi dit

Detta nummer av KSLA:s tidskrift ger en sammanfattning av tre års arbete i KSLA:s skogsskadekommitté.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar…

Enaforsholmskursen 2023 – 73 år sedan starten!

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter…