To apply

All applications for grants and scholarships from KSLA go through a separate system.


Instructions for applying can be found under the heading
Create account

 

Information on decision times, notification and payment can be found under the heading Decision on grants.

A final report must be submitted – instructions for this can be found under the heading Final reporting of grants.

You will find answers to some common questions under the heading Create account.

Questions

Email or call Keiko Blesserholt:
keiko.blesserholt@ksla.se, + 46 8 54 54 77 13.

NB! The Academy’s office is not staffed during weekends. If the last day of application takes place during the weekend, you must ask your questions no later than during the working week before.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.