Sök stöd till vetenskaplig forskning eller för sociala ändamål

Utlysning

C. F. Lundströms stiftelse lämnar bidrag till svenska medborgare för främjande av 1) vetenskaplig forskning, och 2) sociala ändamål; bidrag till institutioner för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor med mera.

Ansökan kan göras t o m den 15 januari 2022. Observera att det är en lördag. Kansliet är stängt på helger så eventuella frågor måste ställas under arbetsveckan före sista ansökningsdag.


Sök stöd till vetenskaplig forskning eller för sociala ändamål Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:

1. Vetenskaplig forskning (CF2022)

  • Bidrag till vetenskaplig forskning och publiceringsbidrag till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar,
  • Resebidrag inom Sverige eller utomlands delas inte ut.
  • Stöd ges inte till medicinsk forskning.
  • Maxbelopp för vetenskaplig ansökan är 100 000 kronor.

2. Sociala ändamål (CFS2022)

  • Bidrag ges till institutioner för vård och uppfostran av barn som behöver extrahjälp på grund av funktionsnedsättning, samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag.
  • Bidrag ges för upplysning i nykterhetsfrågor samt som stöd till drogbekämpning.
  • Bidrag för resor utomlands delas inte ut.
  • Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad.
  • Bidrag ges endast till skolor, ungdomsgårdar och liknande föreningar eller organisationer.
  • Maxbelopp för sociala ändamål är 50 000 kr.

Bidrag för sociala ändamål kan ges till organisationer, föreningar eller motsvarande – inte till privatpersoner. Stiftelsen delar inte ut bidrag för att tillgodose enskilda behov, t.ex. stöd till personer i ekonomiskt trångmål.

OBS! Det är obligatoriskt att bifoga registreringsbevis e d, max ett år gammalt, som utfärdats av Skatteverket eller motsvarande myndighet om ansökan rör sociala ändamål (CFS2022). Utan bifogat registreringsbevis betraktas ansökan som ofullständig och avslås per automatik.

Reservation för ändringar.