Stöd till innovativa kommunikationsprojekt med syfte att främja de gröna näringarna

Utlysning

Svenska Lantbruksveckans fond ska främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord (inkl vattenbruk), skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.


Stöd till innovativa kommunikationsprojekt med syfte att främja de gröna näringarna Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Totaltbelopp:

De gröna näringarna är centrala i vårt föränderliga samhälle och i människors vardag, vilket behöver uppmärksammas. Fonden bidrar med medel till innovativa projekt som bidrar till att stärka förtroendet för svenska produkter samt lyfta fram de gröna näringarna för en bredare publik.

Svenska Lantbruksveckans fond delar årligen ut ca 500 000 kr.

Bedömning av ansökningarna

Följande kriterier används vid bedömning av ansökningar.

  • Innovationsgrad.
  • Tydlighet avseende målgrupper och spridningseffekt.
  • Källor i de fall man hänvisar till vetenskap och fakta.
  • Samarbeten mellan flera parter.
  • Egna insatser i form av tid och/eller pengar.

Villkor för tilldelning av medel är att tidigare projekt som beviljats medel slutrapporterats.

Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd och deras utfall finns i denna folder.

Ansökan och besked

Ansökan görs elektroniskt och ska vara KSLA tillhanda senast den 3 maj 2023. Ansökningstiden går ut kl. 24.00 och inget annat.
Besked meddelas första veckan i juni. Beviljade projekt ska slutrapporteras senast 2 år efter beviljandet.