Sök anslag ur SLO-fonden senast 1 november

Utlysning

Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.


Sök anslag ur SLO-fonden senast 1 november Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:
Totaltbelopp:

Stiftelsen SLO-fonden har till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Med skogsbruk avses i detta fall det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

  • Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.
  • SLO-fondens disponibla medel: 1 000 000 kronor.
  • Max bidrag som kan beviljas är 350 000 kronor.

Av ansökan ska det framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Bilagor måste vara i pdf-format, max 2 MB.

To the announcement in English.

Reservation för ändringar.