Utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Sverige

Utlysning

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Sverige.

Ansökningssystemet öppnar den 6 maj för denna utlysning.


Utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Sverige Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:

Kriterier

  • Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå med agronom-, hortonom-, landskapsarkitektur- eller lantmästarinriktning.
  • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta ämnesområden.
  • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet.
  • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller utanför Sverige.
  • Maxbelopp: 25 000 kronor.
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Att ansöka.