Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Anslag och resebidrag för främjande av forskning inom beteskultur, vallkultur och fröodling eller för studier inom vallodling, vallfoderberedning och vallfoderutnyttjande.


Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:

KSLA utlyser forskningsanslag och resestipendier ur:

Stiftelsen Anders Elofsons fond

som främjar forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden genom understöd till forskningsarbeten eller studieresor eller annat ändamål som är ägnat att främja den vetenskapliga forskningen inom fondens områden.

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

som lämnar bidrag till resor för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden, företrädesvis för resor utomlands.

Resestipendier och anslag ur stiftelserna kan sökas av såväl verksamma lantbrukare som forskare, rådgivare och lärare.

Medlen ska disponeras för främjande av forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden samt för bidrag till resor, framförallt utomlands, för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden.

Max bidrag som kan beviljas är 60 000 kronor.

Ansökan som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda senast den 15 februari 2024.

Besked meddelas vecka 12-2024.