Sök stöd för gröna innovativa projekt senast 3 maj

Svenska Lantbruksveckans fond ska främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord (inklusive vattenbruk), skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.

Ansökningssystemet öppnar den 2 april för denna utlysning.


Sök stöd för gröna innovativa projekt senast 3 maj Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Totaltbelopp:

De gröna näringarna bidrar med mycket i vårt föränderliga samhälle och i människors vardag. Det behöver uppmärksammas mer. Fonden bidrar med medel till innovativa projekt som bidrar till att stärka förtroendet för svenska produkter som genereras från de gröna näringarna och ökar möjligheterna för konsumenten att göra hållbara val.

Svenska Lantbruksveckans fond delar årligen ut totalt ca 500 000 kr.

Bedömning av ansökningarna

Följande kriterier används vid bedömning av ansökningar.

  • Tydlighet avseende målgrupper och spridningseffekt.
  • Källor i de fall man hänvisar till vetenskap och fakta.
  • Samarbeten mellan flera parter.
  • Egna insatser i form av tid och/eller pengar.

Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd och deras utfall finns i bifogad folder.

Ansökan och besked

Ansökan görs elektroniskt och ska vara KSLA tillhanda senast den 3 maj 2022. Besked meddelas första veckan i juni. Beviljade projekt ska slutrapporteras senast 2 år efter beviljandet.