Välkommen till Enaforsholms tillfälliga hemsida!

Tekniska problem med www.enaforsholm.se gör att vi tillfälligt tvingas använda en annan webbplats.

För bokningar och frågor vänligen använd kontaktuppgifterna nedan. Det går också att boka rum på fjällgården via Svenska Turistföreningen (STF) där gården är medlem, klicka på denna länk.

Enaforsholmskursen, ”Flora, fauna och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen”, går i år av stapeln den 15–22 juli. Klicka här för mer information om årets kurs. Välkommen med frågor eller din anmälan!Mer om

Fjällträdgården: Bakom huvudbyggnaden gömmer sig den forskningsträdgård som professor Sven Gréen, Sveriges Lantbruksuniversitet, anlade 1949. Trädgården är idag en visningsträdgård, öppen för allmänheten. Målet är att visa det breda sortiment av växter som kan växa i den tuffaste växtodlingszonen (8) men också att testa nya sorter och följa upp dessa över tid. Här finns idag omkring 80 olika träd och busksorter, 170 perenner samt ett femtontal olika lök- och knölväxter. Som en del i trädgårdens påbörjade restaurering inventeras alla växter så namnskyltar och översiktskarta kan uppdateras. Välkommen till Fjällträdgårdens Vänner om du vill bidra till skötsel, restaurering och utveckling av trädgården.

Vänliga hälsningar
Elinor och Peter
Enaforsholm Fjällgård
070-527 30 26
info@enaforsholm.se


Välkommen till Enaforsholms tillfälliga hemsida!

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor…

Biblioteket är stängt torsdag 16 maj!!

Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång två referat med fokus på smittskydd för djur och två med fokus på skog. Dessutom ett par utlysningar…

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.