Välkommen till Enaforsholms tillfälliga hemsida!

Tekniska problem med www.enaforsholm.se gör att vi tillfälligt tvingas använda en annan webbplats.

För bokningar och frågor vänligen använd kontaktuppgifterna nedan. Det går också att boka rum på fjällgården via Svenska Turistföreningen (STF) där gården är medlem, klicka på denna länk.

Enaforsholmskursen, ”Flora, fauna och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen”, går i år av stapeln den 15–22 juli. Klicka här för mer information om årets kurs. Välkommen med frågor eller din anmälan!Mer om

Fjällträdgården: Bakom huvudbyggnaden gömmer sig den forskningsträdgård som professor Sven Gréen, Sveriges Lantbruksuniversitet, anlade 1949. Trädgården är idag en visningsträdgård, öppen för allmänheten. Målet är att visa det breda sortiment av växter som kan växa i den tuffaste växtodlingszonen (8) men också att testa nya sorter och följa upp dessa över tid. Här finns idag omkring 80 olika träd och busksorter, 170 perenner samt ett femtontal olika lök- och knölväxter. Som en del i trädgårdens påbörjade restaurering inventeras alla växter så namnskyltar och översiktskarta kan uppdateras. Välkommen till Fjällträdgårdens Vänner om du vill bidra till skötsel, restaurering och utveckling av trädgården.

Vänliga hälsningar
Elinor och Peter
Enaforsholm Fjällgård
070-527 30 26
info@enaforsholm.se


Välkommen till Enaforsholms tillfälliga hemsida!

En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada, berättar om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i KSLA:s nästa digitala…

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar kommer att diskuteras.

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important to have a geopolitical perspective. Welcome to a seminar on contemporary global…

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. KSLA arrangerar därför ett hybridseminarium för att bidra till…