Nominera mottagare till Anders Wall-stipendiet, 200 000 kr

31/10: Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 200 000 kronor syftar till att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer, 20–35 år, till insatser för landsbygdens…

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara? Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.