KSLA-podden 16: Multiskadad ungskog – vad är det, vad vet vi och varför pratar vi inte mer om det?

KSLA-podden: I norra Sverige är idag varannan tall svamp- eller betesskadad, något som får stora ekonomiska konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Hur ska…

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Universitet och högskolor inbjuds föreslå gästprofessorer senast 1 mars 2022.

Bibliotekets öppethållande ändras från och med 11 januari!

Besök i biblioteket sker p g a covidrestriktionerna efter överenskommelse.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.