Vad gör vi när vi inte vet? – KSLAT nr 2-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Jag tror att alla har kommit i kontakt med den här typen av frågor och befunnit sig i beslutssituationer då det har varit brist på kunskap. Det kanske också är så att vi lika ofta har befunnits oss i en situation där vi har trott att vi har mer kunskap än vad vi i själva verket har. Vi har tre inledare och två har kommit hit än så länge. Det är ju så att det här ämnet i högsta grad har anknytning till det som håller på att hända och som har hänt i veckan i USA. Därför är generaldirektören Björn Körlof som skall hålla ett anförande här idag, från Styrelsen för Psykologiskt Försvar kallad till regeringen och vi räknar med att han skall komma senare. Med oss nu är vetenskapsjournalist Karin Bojs och professor Torbjörn Fagerström.

Endast digitalt publicerad.