Kansliet

Telefontid: vardagar kl 9.00–12.00


Akademiens sekreterare och VD
Academy Secretary General and Managing Director
Peter Normark
Tel: 08-54 54 77 02, 072-141 80 54
peter.normark@ksla.se

Akademigeolog, Sekreterare för Allmänna avdelningen (fr 2023-09-18)
Academy Geologist, Secretary General Section
Elin Mellqvist
Tel: 08-54 54 77 16, 070-160 33 04
elin.mellqvist@ksla.se

Akademiagronom, Sekreterare för Jordbruksavdelningen
Academy Agronomist, Secretary Agricultural Section
Sara Österman
Tel: 08-54 54 77 06, 070-160 33 05
sara.osterman@ksla.se

Akademijägmästare, Sekreterare för Skogsavdelningen
Academy Forester, Secretary Forestry Section
Birgitta Naumburg
Tel: 08-54 54 77 07, 070-661 14 71
birgitta.naumburg@ksla.se

Konferenskoordinator/kommunikatör
Conference Coordinator/Communicator
Agneta Davidsson Ohlson
Tel: 08-54 54 77 12, 070-160 33 09
agneta.ohlson@ksla.se

Handläggare – anslag, stipendier, priser & belöningar
Administrator – research grants, scholarships, prizes & awards
Keiko Blesserholt
Tel: 08-54 54 77 13, 070-160 33 06
keiko.blesserholt@ksla.se

Akademikamrer
Academy Accountant
Sofia Dahlén
Tel: 08-54 54 77 09, 070-160 33 11
sofia.dahlen@ksla.se

Redovisningsekonom
Accountant
Helena Karlsson
Tel: 08-54 54 77 03, 070-160 33 03
helena.karlsson@ksla.se

Akademikommunikatör
Academy Communicator
Ylva Nordin
Tel: 08-54 54 77 08, 070-160 33 07
ylva.nordin@ksla.se

Akademibibliotekarie och IT-systemansvarig
Academy Librarian/IT Systems Manager
Jimmy Lyhagen
Tel: 08-54 54 77 18, 070-210 46 75
jimmy.lyhagen@ksla.se

Akademibibliotekarie
Academy Librarian
Per Eriksson
Tel: 08-54 54 77 17, 070-717 00 49
per.eriksson@ksla.se

Service- och fastighetsansvarig
Service and Facility Manager
Roland Svensson
Tel: 08-54 54 77 05, 070-160 33 08
roland.svensson@ksla.se


Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…