Nyheter

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


Full fart framåt för försörjningsberedskapsprogrammet

Fyra arbetsgrupper (ca 35 personer) jobbar intensivt med sina respektive områden.

Strategier inför extremväder – nästa nivå av klimatberedskap

28/2: Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Sveriges unga akademi där den senaste forskningen kring extremt väder i ett föränderligt klimat presenteras och vilka utmaningar som finns i att använda den till lokal klimatanpassning.

Nominera mottagare av akademiens priser, medaljer och belöningar senast 15 april

Alla, såväl akademiledamöter som andra, kan nominera till akademiens priser och belöningar inför utdelning den 28 januari 2025.

KSLA har valt ny preses och ny vice preses

KSLA:s ledamöter har valt Inger Andersson till preses och Jan Stenlid till vice preses 2024–2027.

KSLA har utsett 2024 års pris- och belöningsmottagare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2024 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden.

Jubileumsseminarium om Östersjön

KSLA:s jubileumsseminarium belyste Östersjön ur olika aspekter, klimat, energi, säkerhet, transporter och djurliv. H.M. Konungen deltog hela dagen

Småskaliga livsmedelsproducenters roll för hållbara livsmedelssystem

Seminarium på KVA: Mötet tar upp möjligheter och utmaningar som småskaliga livsmedelsproducenter står inför när det gäller att ställa om det globala livsmedelssystemet.

Nya hedersledamöter i KSLA

Prof. em. Margareta Ihse och TD Kerstin Niblaeus har valts till hedersledamöter i KSLA vid sammankomsten den 9 november 2023.

Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

Vid KSLA:s sammankomst den 9 november valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 7 i Skogsavdelningen.

Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

Vid KSLA:s sammankomst den 9 november valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 5 i Jordbruksavdelningen.

VISA FLER