Nyheter

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Läs mer

Bibliotekets öppethållande våren 2021

Besök före dess? Kontakta oss.

Läs mer

KSLA har utsett 2021 års pris- och belöningsmottagare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden.

Läs mer

Nominera stipendiat till Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Ledamöter i KSLA och andra verksamma inom forskning, teknisk utveckling och företagande, inbjuds att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2021.

Läs mer

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment hos landets jord- och skogsägare. Men vad innebär egentligen äganderätt till jord och skog? I KSLA:s projekt inom området har kunskap samlats in och sammanställts om äganderättens innebörd och utveckling genom tiderna.

Läs mer

Välkommen till KSLA-podden

KSLA-podden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och biologiska naturresurser. Aktuella frågor och ämnen diskuteras av forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna.

Läs mer

Nya ledamöter i KSLA:s Allmänna avdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes sex nya ledamöter in i Allmänna avdelningen.

Läs mer

Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes fem nya ledamöter in i Jordbruksavdelningen.

Läs mer

Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes sex nya ledamöter in i Skogsavdelningen.

Läs mer

Arbetsgrupp tar strid för svensk skogsbrandsbekämpning

KSLA har sänt fyra skrivelser till regeringskansliet för att uppmärksamma brister i och möjligheter för det svenska skogsbrandsförsvaret. Bakom skrivelserna står akademiens arbetsgrupp Skogsbrand.

Läs mer
VISA FLER