Nyheter

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


Nominera stipendiat till Carl XVI Gustafs 50-årsfond

för vetenskap, teknik och miljö senast 11 januari 2022.

Läs mer

Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

KSLA har valt in 6 nya ledamöter i Skogsavdelningen.

Läs mer

Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

KSLA har valt in 8 nya ledamöter i Jordbruksavdelningen.

Läs mer

Nya ledamöter i KSLA:s Allmänna avdelning

KSLA har valt in 7 nya ledamöter i Allmänna avdelningen.

Läs mer

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.

Läs mer

Nominera mottagare till Anders Wall-stipendiet, 200 000 kr

31/10: Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 200 tkr syftar till att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer, 20–35 år, till insatser för landsbygdens utveckling. Välkommen med din nominering senast 31 oktober!

Läs mer

Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog.

Läs mer

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Läs mer

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport ”Study on the status of new genomic techniques under Union law…”

Läs mer

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank och ett dialogprojekt när det gäller modern växtförädling på skogsträd, grödor och trädgårdsväxter.

Läs mer
VISA FLER