Nyheter

Här finns de senaste nyheterna från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.


Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.

Läs mer

Nominera mottagare till Anders Wall-stipendiet, 200 000 kr

31/10: Anders Walls Stiftelses årliga stipendium på 200 000 kronor syftar till att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer, 20–35 år, till insatser för landsbygdens utveckling. Välkommen med din nominering senast 31 oktober!

Läs mer

KSLA söker en avdelningssekreterare

Vi söker en avdelningssekreterare för akademiens Allmänna avdelning. Tillträde i april 2022.

Läs mer

Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog.

Läs mer

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Läs mer

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport ”Study on the status of new genomic techniques under Union law…”

Läs mer

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank och ett dialogprojekt när det gäller modern växtförädling på skogsträd, grödor och trädgårdsväxter.

Läs mer

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor; flera med koppling till aspekter som lyfts i debatten, betonar Jan Fryk och Eva Pettersson i en replik på ett debattinlägg i Dala-Demokraten den 7 april 2021.

Läs mer

KSLA om behovet av flygplatser i skogsbrandförsvaret

KSLA konstaterar i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth att staten behöver ta ett övergripande ansvar för att alla räddningsregioner under skogsbrandsäsong juni–augusti 2021 har tillgång till väl fungerande flygplatser för effektiv spaning och släckning från luften.

Läs mer

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Läs mer
VISA FLER