Tio kungliga akademier i tid och rum

FÖRELÄSNINGSSERIE

H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige. Under 2023 firas H. M. Konungens 50 år på tronen. Med anledning av jubileet görs en föreläsningsserie till Konungens ära.
I denna föreläsningsserie lyfts tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden.
Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinst-drivande och från staten oberoende kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen.


Mer om de kungliga akademierna
I en folder publicerad 2019 beskrivs de tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive ansvarsområden.

Program

Programmet fylls på löpande.

 • Konstakademien
  Kungl. Akademien för de fria konsterna
  Lördag 26 augusti kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Preses, Helena Tallius Myhrman berättar om Konstakademiens mångsidiga verksamhet vars uppdrag är att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att berika ett levande samhälle.
  konstakademien.se
 • Kungl. Vetenskapsakademien
  Lördag 16 september kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Professor Karl Grandin, föreståndare för Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria, berättar utifrån Vetenskapsakademiens rika historia om dess utveckling fram till idag med att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.
  kva.se
 • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
  Lördag 30 september kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Preses Peter Gillgren berättar om Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet, från de litterära pristävlingarna på 1700-talet till 2000-talets satsningar på bland annat trädgårds- och fotohistoria, klimat- och medeltidsforskning samt symposier, stipendier och – än idag – prisutdelningar.
  vitterhetsakademien.se
 • Kungl. Krigsvetenskapsakademien
  Lördag 14 oktober kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  kkrva.se
 • Kungl. Örlogsmannasällskapet
  Fredag 20 oktober kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  koms.se
 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
  Lördag 28 oktober kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  ”Blott Sverige svenska krusbär har – om våra odlade växters historia och framtid”. Professor Roland von Bothmer berättar om hur kulturväxterna har blivit en av grunderna för samhällets utveckling och välståndet vi upplever i dag. Hur mänsklig och naturlig selektion har resulterat i unika lokala anpassningar till de förutsättningar som råder i olika delar av landet och hur växtförädlingen även framgent kan bidra i ett förändrat klimat.
  ksla.se
 • Kungl. Musikaliska akademien
  Lördag 11 november kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  musikaliskaakademien.se
 • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
  Fredag 24 november kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  iva.se
 • Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
  Lördag 25 november kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Preses, Lars-Erik Edlund, berättar om Kungl. Gustav Adolfs Akademiens mångsidiga verksamhet som främjar forskning om svensk folklig kultur. Detta senare tas i bred mening och innefattar den folkliga kulturen i Sverige och övriga Norden samt de inhemska minoriteterna, och gäller såväl förhistorisk och historisk tid som nutid. I föredraget exemplifieras detta breda verksamhetsfält.
  gustavadolfsakademien.se
 • Svenska Akademien
  Lördag 2 december kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Ständige sekreteraren Mats Malm berättar om hur Svenska Akademien arbetar för det svenska språket och den svenska litteraturen enligt sitt uppdrag från 1786, och för den internationella litteraturen genom Nobelpriset, en uppgift som kom till vid 1900-talets början.
  svenskaakademien.se

Månadens karta 2

Tre kartor som visar utvecklingen i Kindlamossen, Hällefors kommun. Kartorna visar hur det såg ut åren 1865–1867 och dessutom markanvändningen i området år 2018…

KSLA’s comments on the open consultation of the Nordic Nutrition Recommendations 2023 (NNR2023) report

The basis for KSLA’s review was to examine the proposals for future recommendations on desirable daily intake of individual nutrients – integrating environmental aspects.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort…

Verksamhetsberättelse 2022 – KSLAT nr 2-2023

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2022.