Tio kungliga akademier i tid och rum

En föreläsningsserie om de tio nationella akademierna

Föreläsningsserien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. H.M. Konungen, som 2023 firar 50 år på tronen, är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige.


Mer om de kungliga akademierna
I en folder publicerad 2019 beskrivs de tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive ansvarsområden.

Program

Begränsat antal platser vid varje program. Ingen förhandsbokning utan först till kvarn gäller.

 • Konstakademien
  Kungl. Akademien för de fria konsterna
  Lördag 26 augusti kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Preses Helena Tallius Myhrman berättar om Konstakademiens mångsidiga verksamhet vars uppdrag är att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att berika ett levande samhälle.
  konstakademien.se
 • Kungl. Vetenskapsakademien
  Lördag 16 september kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Professor Karl Grandin, föreståndare för Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria, berättar utifrån Vetenskapsakademiens rika historia om dess utveckling fram till idag med att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.
  kva.se
 • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
  Lördag 30 september kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Preses Peter Gillgren berättar om Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet, från de litterära pristävlingarna på 1700-talet till 2000-talets satsningar på bland annat trädgårds- och fotohistoria, klimat- och medeltidsforskning samt symposier, stipendier och – än idag – prisutdelningar.
  vitterhetsakademien.se
 • Kungl. Krigsvetenskapsakademien
  Lördag 14 oktober kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Styresmannen, docent Björn von Sydow berättar om Krigsvetenskapsakademins förnyade inriktning sedan tio år tillbaka. Akademien har startat ett fördjupat studiearbete kring säkerheten och totalförsvaret i ljuset av Rysslands angrepp på sina grannländer. Både militära och civila förhållanden studeras och ett stort antal böcker har publicerats. Ett nytt projekt håller just på att växa fram.  Akademien kan i detta värv beskrivas som en självständig tankesmedja.
  kkrva.se
 • Kungl. Örlogsmannasällskapet
  Fredag 20 oktober kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Ordförande Anders Grenstad ger bakgrund om Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges Marina Akademi.
  Vidare redogör ledamöterna Niklas Granholm och Per Edling för två aktuella arbeten från verksamhetens vetenskapsgrenar.
  koms.se
 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
  Lördag 28 oktober kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  ”Blott Sverige svenska krusbär har – om våra odlade växters historia och framtid”. Professor Roland von Bothmer berättar om hur kulturväxterna har blivit en av grunderna för samhällets utveckling och välståndet vi upplever i dag. Hur mänsklig och naturlig selektion har resulterat i unika lokala anpassningar till de förutsättningar som råder i olika delar av landet och hur växtförädlingen även framgent kan bidra i ett förändrat klimat.
  ksla.se
 • Kungl. Musikaliska akademien
  Lördag 11 november kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist berättar om angelägna beslut, fascinerande händelser och betydande personligheter i akademiens historia, ackompanjerad av pianisten Magnus Svensson.
  musikaliskaakademien.se
 • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
  Fredag 24 november kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Preses Marcus Wallenberg berättar Sverige som ett land med stark ingenjörstradition och betydelsen av detta för vår styrkeposition som innovationsland i världen.
  iva.se
 • Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
  Lördag 25 november kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Preses, Lars-Erik Edlund, berättar om Kungl. Gustav Adolfs Akademiens mångsidiga verksamhet som främjar forskning om svensk folklig kultur. Detta senare tas i bred mening och innefattar den folkliga kulturen i Sverige och övriga Norden samt de inhemska minoriteterna, och gäller såväl förhistorisk och historisk tid som nutid. I föredraget exemplifieras detta breda verksamhetsfält.
  gustavadolfsakademien.se
 • Svenska Akademien
  Lördag 2 december kl. 13–14 i Konstakademiens Hörsal
  Ständige sekreteraren Mats Malm berättar om hur Svenska Akademien arbetar för det svenska språket och den svenska litteraturen enligt sitt uppdrag från 1786, och för den internationella litteraturen genom Nobelpriset, en uppgift som kom till vid 1900-talets början.
  svenskaakademien.se

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.