Renborgs kulturpris

Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne delas ut ur Ulf och Greta Renborgs fond, som instiftades enligt ett testamentsförordnande av akademiledamoten Ulf Renborg och hans hustru Greta.

Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och känd som en kreativ och entusiasmerande forskare. Hans arbeten hade stor betydelse för förståelsen av livsbetingelserna på landsbygden. Greta Renborg var bibliotekarie och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon var en färgstark debattör med fokus på folkbildning och på litteraturens roll i samhällsbygget. Ulf och Greta Renborg brann båda för kulturen som människors väg till bildning och växande.

Priset delas ut första gången år 2020 och därefter normalt vartannat år.

Priset tilldelas person i ett brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.

(Med brett landskapsperspektiv avses kunskapsbyggnad om förhållanden som främjar bevarandet av en ekonomiskt, socialt, naturskyddande och estetiskt tilltalande livsmiljö för människor i bygder utanför de större tätorterna. Kunskapsuppbyggande behandling av landsbygdens kulturfrågor bör ses som en del av detta landsbygdsperspektiv och inriktas på viktiga framtidsfrågor för kulturlivet som helhet på landsbygden, inklusive samverkan med nära tätorter.)

Priset utgörs av 100 000 kronor samt diplom och delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari.

The Renborg Culture Prize

The Academy’s Culture Prize in memory of Ulf and Greta Renborg is awarded from the Ulf and Greta Renborg’s fund, which was instituted under a provision by Academy fellow Ulf Renborg, who was a professor at the Swedish University of Agricultural Sciences, and his wife Greta, who was a librarian and associate professor at the Swedish School of Library and Information Science, University of Borås.

The prize is awarded for the first time in 2019 and then normally every other year.

The prize is awarded to a person who, in a broad rural perspective, has contributed with qualified knowledge in cultural work and education.

The prize consists of SEK 100 000 and a diploma and is awarded at the Academy’s Commemorative Meeting on 28 January.