Renborgs kulturpris

Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne

Ur Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond utdelas vartannat år ett kulturpris om 100 000 kronor. Priset riktas till personer som i ett brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.


Priser

Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och känd som en kreativ och entusiasmerande person tillika ledamot i KSLA. Hans arbeten hade stor betydelse för förståelsen av livsbetingelserna på landsbygden.
Greta Renborg var bibliotekarie och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon var en färgstark debattör med fokus på folkbildning och på litteraturens roll i samhällsbygget.
Ulf och Greta Renborg var båda djupt engagerade för kulturen på landsbygden som människors väg till bildning och växande. De ville öppna fönster till andra discipliner för att belysa framtida utmaningar.

Priset delas ut första gången i januari 2020. Endast akademiledamöter kan nominera till detta pris. Nästa utdelning: 28 januari 2022.

***************************************************

2020

Konstnär Karin Broos, Östra Ämtervik,
för att hon har förnyat den skandinaviska måleritradition. I Broos bildvärld skapar naturen djupa rum för de dramer som vibrerar i motiven. I centrum finns människans relationer till allt levande.

I Karin Broos bildvärld skapar skogen, sjön, åkern, trädgården djupa rum för de dramer som vibrerar i motiven. I centrum finns människan och hennes relationer till allt det levande. Tillsammans med sin familj har Karin Broos skapat konstgården Alma Löv Museum i Östra Ämtervik. Museet, som utmärks av en hög konstnärlig ambition och en aldrig sinande innovationsförmåga, är sedan länge en av landets viktigaste utställningsplatser för samtidskonst. Karin Broos är idag en av Sveriges mest uppskattade målare. Hennes konstnärskap utgör en energigivande friktion till ett allt mer urbant kodat svenskt konstliv.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.