Ulf och Greta Renborgs kulturpris

Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne

Ur Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond utdelas vartannat år ett kulturpris om 100 000 kronor. Priset riktas till personer som i ett brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.


Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och känd som en kreativ och entusiasmerande person tillika ledamot i KSLA. Hans arbeten hade stor betydelse för förståelsen av livsbetingelserna på landsbygden.
Greta Renborg var bibliotekarie och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon var en färgstark debattör med fokus på folkbildning och på litteraturens roll i samhällsbygget. Ulf och Greta Renborg var båda djupt engagerade för kulturen på landsbygden som människors väg till bildning och växande. De ville öppna fönster till andra discipliner för att belysa framtida utmaningar. Beredning sker i beredningsgrupp för vidare befordran till Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond kulturpris utgörs av 100 000 kronor. Priset delades ut första gången i januari 2020.


2024

Cirkusdirektör Trolle Rhodin, Malmö,
som för den urgamla cirkuskonsten in i vår tidsålder. Han synliggör de svenska resande cirkusfamiljernas långa historia – ett levande kulturarv, med landsbygdsturnéer sedan hundra år och numera etablerad inom den konstnärliga högskolan.

Cirkusdirektören Trolle Rhodin är fjärde generationens direktör i Cirkus Brazil Jack. Sedan 1899 har Brazil Jack turnerat på landsbygden och i småstäder runt om i Sverige. Cirkuskonst av högsta kvalitet har mött en bred publik långt från storstädernas kulturscener. Trolle Rhodin är skolad av ensemblen att tala nio språk, spela femton instrument, kunna jonglera, sluka eld och mycket mer. Numera ingår cirkusutbildningen i den svenska högskolan, och konstarten befinner sig i stark utveckling. Cirkus är en konstart med stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där tillvaratagandet av olikheter är en given utgångspunkt. Trolle Rhodin arbetar via familjens stiftelse för att motverka diskriminering, skydda och främja språk och kultur samt att ge möjlighet till inflytande för den resanderomska minoritet som är en självklar del av cirkuskulturen. Trolle Rhodin uppfyller väl makarna Renborgs avsikt att bredda landsbygdsperspektivet samt att uppmärksamma folkbildning och kulturarbete som öppnar fönster åt andra kunskapsvärldar.


2022

Musiker Karl Anders ”Kalle” Moraeus, Orsa,
som har en viktig position i svensk musikkultur. Stadigt förankrad i landsbygdernas verklighet har han skapat ett inspirerande tvärdrag genom genrer och traditioner och över rurala och urbana kulturgränser. Kalle Moraeus gärning är folkbildning, i ordets allra finaste bemärkelse.


2020

Konstnär Karin Broos, Östra Ämtervik,
för att hon har förnyat den skandinaviska måleritradition. I Broos bildvärld skapar naturen djupa rum för de dramer som vibrerar i motiven. I centrum finns människans relationer till allt levande.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.