Tandem Forest Values kommunikation

KSLA har i uppgift att följa beviljade projekt och att sköta kommunikationen kring forskningsprogrammet.


Pressmeddelanden


Aktiviteter


Vid 2019 års högtidssammankomst delade HKH Kronprinsessan Victoria ut specialdesignade tavlor till den omgångens utsedda postdoktorer.

Haleh Hayatgheibi.

Jaanika Edesi.

Kirsi Mikkonen representerade Danila Morais de Carvalho.

Leena Penttinen.

Osmo Mattila.

Pasi Virtanen.

Wenyang Xu.

Yury Brusentsev.

Åke Olson representerade Ke Zhang.


International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in…

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad…

Enaforsholmskursen 22-29 juli 2022

Flora, fåglar och fjällvett – en unik kurs i Jämtlands fjällvärld! Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till sommarkurs vid Enaforsholm Fjällgård nära Storlien. Kursen behandlar…