Tandem Forest Values kommunikation

KSLA har i uppgift att följa beviljade projekt och att sköta kommunikationen kring forskningsprogrammet.


Pressmeddelanden


Aktiviteter


Vid 2019 års högtidssammankomst delade HKH Kronprinsessan Victoria ut specialdesignade tavlor till den omgångens utsedda postdoktorer.

Haleh Hayatgheibi.

Jaanika Edesi.

Kirsi Mikkonen representerade Danila Morais de Carvalho.

Leena Penttinen.

Osmo Mattila.

Pasi Virtanen.

Wenyang Xu.

Yury Brusentsev.

Åke Olson representerade Ke Zhang.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor…

Biblioteket är stängt torsdag 16 maj!!

Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång två referat med fokus på smittskydd för djur och två med fokus på skog. Dessutom ett par utlysningar…

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.