Tandem Forest Values kommunikation

KSLA har i uppgift att följa beviljade projekt och att sköta kommunikationen kring forskningsprogrammet.


Pressmeddelanden


Aktiviteter


Vid 2019 års högtidssammankomst delade HKH Kronprinsessan Victoria ut specialdesignade tavlor till den omgångens utsedda postdoktorer.

Haleh Hayatgheibi.

Jaanika Edesi.

Kirsi Mikkonen representerade Danila Morais de Carvalho.

Leena Penttinen.

Osmo Mattila.

Pasi Virtanen.

Wenyang Xu.

Yury Brusentsev.

Åke Olson representerade Ke Zhang.


KSLA utlyser sammanlagt 8 855 000 kronor för ansökan senast 15 september

Stipendier/projekt/publicering, landsbygdens materiella värden, hortikultur och äganderätt. Sök fr o m 28 juni.

KSLA Nytt 2-2022

Den sista KSLA Nytt & Noterat, till hösten kommer nyhetsbrev med mera.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by…

Nytt nyhetsbrev från Växtnoden

Samråd inför nytt GMO-lagstiftningsförslag i EU-kommissionen, policy brief om gensaxen, presentation i riksdagen med mera.