Tandem Forest Values kommunikation

KSLA har i uppgift att följa beviljade projekt och att sköta kommunikationen kring forskningsprogrammet.


Pressmeddelanden


Aktiviteter


Vid 2019 års högtidssammankomst delade HKH Kronprinsessan Victoria ut specialdesignade tavlor till den omgångens utsedda postdoktorer.

Haleh Hayatgheibi.

Jaanika Edesi.

Kirsi Mikkonen representerade Danila Morais de Carvalho.

Leena Penttinen.

Osmo Mattila.

Pasi Virtanen.

Wenyang Xu.

Yury Brusentsev.

Åke Olson representerade Ke Zhang.


What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to…

KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för…