Skapa konto

Hur du skapar konto för att ansöka. Läs hela sidan innan du börjar fylla i din ansökan. Svar på vanliga frågor finns längst ned.


 1. Läs igenom vad som gäller för din ansökan nedan och svaren på de vanligaste frågorna så att du kan ha alla uppgifter till hands redan när du börjar. Först när du skapat en ansökan och fått ett ansökningsnummer kan du öppna din ansökan på nytt för att redigera. Före dess kan du inte spara din ansökan. Väl inskickad betraktas ansökan som klar och går inte att ändra.
 2. Du kan inte spara den länk till din ansökan som skapas i anslagssystemet. För att se ansökan igen och redigera måste du gå via KSLA:s hemsida. Försöker du gå via 3D-länken får du bara detta meddelande:
  Välkommen till ansökningssystemet.
  Du loggar in från anslagsgivarens hemsida.
 3. Du kan inte hålla sidan öppen hur länge som helst. Den stängs automatiskt efter en stund om du ägnar dig åt något annat i datorn (att mejla, surfa, skriva…). Då får du logga in på nytt via KSLA:s hemsida (p 2) med hjälp av det ansökningsnummer du fått (p 1).
 4. Ansökan måste skickas in i komplett form före ansökningstidens utgång. I undantagsfall kan en kompletteringsmöjlighet öppnas, efter kontakt med akademiens handläggare. Likaså om du har skrivit fel någonstans. Denna möjlighet finns endast några dagar efter ansökningstidens utgång eftersom granskningen av ansökningarna startar omgående.
 5. Akademiens kansli är inte bemannat under helger. Infaller sista ansökningsdag under helgen måste du ställa dina frågor senast under arbetsveckan före.

Detta gäller för din ansökan

 • Krav på två underskrifter på ansökan: sökandens och chefs/handledares (om någon underskrift saknas kan ansökan betraktas som ofullständig och inte behandlas).
 • Projekttitel ska finnas med.
 • Kort sammanfattning av projektet ska finnas med.
 • Detaljerad projektbeskrivning eller konferensprogram kan bifogas som bilaga/-or.
 • CV och/eller intyg är inte obligatoriskt som bilaga.

Anders Walls Landsbygdsstipendium har ett separat förfarande. 

Svar på några vanliga frågor

 • Skicka en ansökan per resa/projekt/publiceringsbidrag – inte en ansökan per stiftelse.
 • Du kan välja upp till tre stiftelser som verkar ha relevant område för den resa/projekt du söker medel för (gäller 15 september-utlysningen). Du måste inte välja tre stiftelser, det går bra att välja en stiftelse eller två.
 • Huvudsökande skriver sitt CV och ev. publikationslista i själva ansökan, inte som ett separat dokument.
 • Medsökandes/projektmedlemmars CV är inte obligatoriskt.
 • En kort sammanfattad beskrivning av resan/projektet ska skrivas i ansökan (begränsat utrymme). Detaljerad beskrivning bifogas som bilaga.
 • Bilagor ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
 • Ansökan ska finnas i systemet senast midnatt den angivna sista ansökningsdagen. Systemet stängs automatiskt vid den tidpunkten. Du kan inte ändra eller komplettera efter det att du elektroniskt skickat din ansökan.
 • Skicka påskriven ansökan på papper senast inom en vecka per vanlig post till akademien.
 • Besked om beslut meddelas den särskilda tidpunkt som anges i resp utlysning.

Logga in här för att skapa konto och göra din ansökan!


Frågor gällande anslag:
Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.