Travelling for the Academy

Rules and Rates for Travelling Accounts

These rules and rates are in accordance with Swedish law and tax-free remuneration. The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry reimburses travelling expenses in connection with travels for the Academy.


Travelling for the Academy Mer information
Mer information

The Academy’s travelling account form must be used.

Travelling accounts must be sent for payment within two months after the trip. All travelling accounts must be supplied with a short message to describe the activity you have participated in.

Travels must be planned so that total expenses will be as low as possible. The travelling account should be made in the currency of your home country, i.e. the country in which your bank is situated.

Enclose original receipts for tickets, (food), lodging etc. For use of own car the mileages will be 1,85 SEK per kilometer which is without tax.

The expenses must be listed in the currency in which they have been paid. Possible exchange rates receipts must be enclosed for exchange calculations.

If information about rate of exchange is missing, the official custom rates from the Swedish Riksbanken, for the month when the travelling takes place, will be used.

For overseas payment, state:

  • Your name and your home address
  • Name of your bank
  • Address of your bank
  • IBAN number, account number and BIC (SWIFT) code.

 


KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta…