Nyhetsbrev

Växtnoden använder flera kanaler för att återkommande berätta om sin verksamhet och om den utveckling som pågår. En är de återkommande nyhetsbreven.

För att ta del av Växtnodens nyhetsbrev, skicka ett meddelande till anders.nilsson@slu.se.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.