Akademiens priser

För att inspirera till ökad kunskap delar akademien varje år ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta personer inom akademiens verksamhetsområden. Nomineringar lämnas in senast den 15 april året före utdelningsåret. Från och med 2023 års utlysning kan såväl ledamöter som icke-ledamöter nominera till alla priser och belöningar. Priserna delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari varje år.


Till sidan med förslagsformulär och utlysnings-PM.

 • A. W. Bergstens pris60 000 kr och en guldmedalj, delas ut för insatser som väcker intresset för jordbruk. Priset instiftades 1922 och delas ut varje år.
 • S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris – för växtförädling i lantbruket – 50 000 kr, delas ut för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära och växtförädling/kvalitetsforskning. Priset instiftades 1983 och delas ut högst vart tredje år. (Nästa gång 2027 – nomineringar senast 15 april 2026.)
 • Georg och Greta Borgströms pris – för global livsmedelsförsörjning – 50 000 kr, delas ut för verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna. Priset instiftades 1997 och delas ut högst vart tredje år. (Nästa gång 2025 – nomineringar senast 15 april 2024.)
 • Bertebospriset400 000 kr, delas ut för internationella vetenskapliga insatser inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. Bertebospriset instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg. Det delas ut vartannat år. (Nästa gång 2026 – nomineringar senast 15 september 2025.)
 • Ulla och Birger Håstadius pris – för växterna och klimatet – 100 000 kr, tilldelas den som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet. Priset instiftades av Ulla och akademiledamot Birger Håstadius stiftelse och delas ut vartannat år sedan 2015. (Nästa gång 2025 – nomineringar senast 15 april 2024.)
 • Renborgs kulturpris100 000 kr, riktas till personer som i ett brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning. Priset delas ut vartannat år sedan 2020. (Nästa gång 2026 – nomineringar senast 15 april 2025.)
 • Akademiens stora guldmedalj – för framstående livsgärning inom de areella näringarna – delas ut högst vart femte år till såväl ledamot som icke ledamot för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält. (Nästa gång 2028.)
 • Akademiens medalj för rikare skördar (f d Nilsson Ehle-medaljen) – delas ut till förtjänt person för synnerligen framstående forskargärning och för främjande insatser inom genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk. Medaljen instiftades 1951 och delas ut högst vart tredje år. (Nästa gång 2025 – nomineringar senast 15 april 2024.)
 • Akademiens guldmedalj – för utomordentliga gärningar inom de areella näringarna – delas ut varje år för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut till såväl ledamot som icke ledamot samt personal. Den instiftades 1996.
 • Akademiens silvermedalj – till framstående förkämpe för de areella näringarna – delas ut varje år till person som väckt intresse för de areella näringarna. Personen ska vara en god representant för sektorn samt genom sina insatser ha lyft betydelsen av de areella näringarna både inom den egna kretsen men också i samhället i stort. Medaljen delas ut av Stiftelsen A. W. Bergstens fond sedan 1995.
 • Anders Elofsons medalj – delas ut varje år till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information eller praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter. Anders Elofsons medalj instiftades 2011.

Tidigare mottagare av akademiens priser och belöningar.


Biblioteket är stängt 17-18 juni!

Forests and Forestry in Sweden 2024

A booklet which aims at providing an insight into Swedish forestry practice and a glimpse into why the forest means so much to Swedish…

Kenneth Alness hedersdoktor vid SLU

Kenneth Alness utsedd till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kunskapsutbyte och framtidsspaning

11/6: KSLA:s mentorskapsprogram kopplar ihop akademiledamöter med unga akademiker och praktiker inom de areella näringarna för utbyte av kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar.