Kontakt

Akademiens hus ligger i centrala Stockholm, i korsningen Drottninggatan–Kungstensgatan. T-bana Rådmansgatan eller Odenplan.


Besöksadress

Drottninggatan 95 B, STOCKHOLM

Information om våra parkeringsplatser finns i bifogade pdf.


Postadress

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806
113 86 STOCKHOLM


Öppettider

Måndag–torsdag 08.00–16.30, fredag 08.00–15.00
Sommartid: 1 maj–1 augusti
Måndag–torsdag 08.00–15.45, fredag 08.00–15.00


Telefontider och kontaktuppgifter

Telefontid: vardagar kl 09.00–12.00.
Ring helst direkt till den av oss ni vill tala med, direktnummer och mobilnummer finns här.

Telefon växel: 08-54 54 77 00
Direkttelefon bibliotek: 08-54 54 77 20
E-postadress: akademien@ksla.se
Webbadress: www.ksla.se
E-postadress bibliotek: kslab@ksla.se
Webbadress bibliotek: www.ksla.se/bibliotek/
Facebook: @KSLAkademien (Kungl. Skogs och Lantbruksakademien KSLA)
Twitter: @KSLA_Academy
LinkedIn: @Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Instagram: skogs_lantbruksakademien


Formalia

Bankgiro: 5954-1318
Swish: 123 618 58 70 (app krävs)
SWIFT code: SWEDSESS
IBAN No: SE 208 0000 8327 9993 9618 881
Organisationsnummer: 26 20 00-1145


Fakturaadress

Fakturor till akademien

Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien (KSLA)
Box 6806
113 86 Stockholm

E-postadress för mejlfakturor till KSLA: inbox.lev.1202246@arkivplats.se – skicka fakturan i pdf-format, se nedan.

Fakturor till stiftelserna

KSLA GFS (Gemensamt förvaltade stiftelser)
Box 6806
113 86  STOCKHOLM

Stiftelsen A.W. Bergstens donation
KSLA GFS
Box 6806
113 86  STOCKHOLM

E-postadress för mejlfakturor till GFS/AWB: inbox.lev.1202250@arkivplats.se – skicka fakturan i pdf-format, se nedan.

Pdf-faktura via e-post

  • Varje faktura ska skickas som separat pdf-fil.
  • Eventuella fakturaunderlag ska läggas i samma fil som fakturan.
  • Endast fakturor får skickas som pdf till e-postadresserna ovan.
    Fakturakopior, påminnelser, följesedlar, information, reklammaterial mm skickas som papperspost till akademiens vanliga adress:
    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806, 113 86 Stockholm.

Godsadress

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
113 60  STOCKHOLM


Oscars källare – catering

Gunilla Blixt
Telefon: 070 956 46 41
gunilla.blixt@ksla.se
Till Gunilla Blixts webbplats, speciellt för KSLA:s gäster.


Hitta till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Akademiens hus ligger i korsningen Drottninggatan–Kungstensgatan i Stockholm.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.