Regionala belöningar

delas ut genom respektive skogsstyrelses eller hushållningssällskaps försorg vid annat tillfälle än högtidssammankomsten.

Mottagarna ses ut efter förslag från skogsstyrelse eller hushållningssällskap. Landet har delats in i sex distrikt, som vart och ett omfattar fyra län. Akademien anmodar varje år skogsstyrelserna respektive hushållningssällskapen inom de distrikt som står på tur att lämna förslag.