Övriga publikationer RSS

Övriga publikationer kan vara foldrar, broschyrer och skrifter som inte självklart hör hemma under någon av de andra kategorierna.

Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft

KSLA har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik (U2019/02263/UH). De redovisas i denna skrift. Läs mer

De kungliga akademierna

De 10 svenska kungliga akademierna har nu en gemensam broschyr som i korta ordalag presenterar varje akademi för sig. Förordet har skrivits av förre Riksmarskalken, professor Svante Lindqvist. Läs mer

BAHP Presentationsfolder

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv
BAHP, d v s enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, presenterar här sin verksamhet och de tjänster som biblioteket och arkivet kan erbjuda. Läs mer

Verksamhet och inriktning 2017–2020

Denna skrift presenterar vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2017–2020 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill driva sitt arbete. Läs mer

Activities and focus 2017–2020

This publication presents what the Academy wants to focus its activities on in 2017–2020 and in what way and with what characteristics the Academy wants to pursue this work. Läs mer

KSLA presentationsfolder svensk 2014

En kort presentation av KSLA i liten planoform.

KSLA Presentation folder English 2014

A short presentation of the Academy in a small plano shape.

Verksamhet och inriktning 2013–2016

Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2013–2016 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill … Läs mer

KSLA – a meeting place for the green sector

Presentation of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in English.

The Swedish Forestry Model

This booklet provides an overview of the values and goals that are embodied in Swedish forestry policy and forestry practice today. Läs mer