Övriga publikationer

Övriga publikationer kan vara foldrar, broschyrer och skrifter som inte självklart hör hemma under någon av de andra kategorierna.


Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens synpunkter på regeringens forskningspolitik inför kommande propositioner Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA)...

Läs mer

De kungliga akademierna

De 10 svenska kungliga akademierna har nu en gemensam broschyr som i korta ordalag presenterar varje...

Läs mer

BAHP Presentationsfolder

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv BAHP, d v s enheten Bibliotek,...

Sökord: agrarhistoria | arkiv | bibliotek | forskning | historia

Läs mer

Verksamhet och inriktning 2017–2020

Denna skrift presenterar vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2017–2020 och på vilket sätt...

Sökord: inriktning | kännetecken | verksamhet

Läs mer

Activities and focus 2017–2020

This publication presents what the Academy wants to focus its activities on in 2017–2020 and...

Sökord: acitivities | characteristics | focus

Läs mer

KSLA Presentation folder English 2014

A short presentation of the Academy in a small plano shape.

Läs mer

KSLA presentationsfolder svensk 2014

En kort presentation av KSLA i liten planoform.

Läs mer

Verksamhet och inriktning 2013–2016

Här presenteras vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2013–2016 och på vilket sätt och...

Sökord: inriktning | kännetecken | verksamhet

Läs mer

KSLA – a meeting place for the green sector

Presentation of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in English.

Sökord: boards | Enaforsholm | fellows | grants | historical activities | house | organisation | prizes | projects | publications | sections

Läs mer

Strategic Plan 2009–2012

In the Strategic Plan 2009–2012 the Academy focusses on how it will work during this...

Läs mer
VISA FLER