Övriga publikationer RSS

Övriga publikationer kan vara foldrar, broschyrer och skrifter som inte självklart hör hemma under någon av de andra kategorierna.

BAHP Presentationsfolder

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv
BAHP, d v s enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, presenterar här sin verksamhet och de tjänster som biblioteket och arkivet kan erbjuda. Läs mer

Verksamhet och inriktning 2017–2020

Denna skrift presenterar vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2017–2020 och på vilket sätt och med vilka kännetecken akademien vill driva sitt arbete. Läs mer

Activities and focus 2017–2020

This publication presents what the Academy wants to focus its activities on in 2017–2020 and in what way and with what characteristics the Academy wants to pursue this work. Läs mer

Forskning för gröna näringar

Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition. Läs mer

Forests and Forestry in Sweden

This booklet provides an overview of the values and goals that are embodied in Swedish forest policy and practice today. It describes the nature and scope of the involvement of politicians, government agencies, research institutions, forest owners, industry, non-governmental organizations and other stakeholders in the forest sector. Läs mer

KSLA presentationsfolder svensk 2014

En kort presentation av KSLA i liten planoform.

KSLA Presentation folder English 2014

A short presentation of the Academy in a small plano shape.

Kommittén för Grön ekonomi folder 2014

I denna folder beskrivs bl a vad Grön ekonomi är och vad kommittén gör och vill uppnå. Läs mer

Barksätter Landskapsplan

Inventering och gestaltningsförslag av landskapsarkitekt Daniel Nilsson. Läs mer

Barksätter Landskapsplan – Appendix

Barksätters Landskapsplan: Appendix A: Om plantering. Appendix B: Barksätters träd, inventering presenterad i tabeller och kartor. Författare: Daniel Nilsson. Appendixet publiceras … Läs mer