Övriga publikationer

Övriga publikationer kan vara foldrar, broschyrer och skrifter som inte självklart hör hemma under någon av de andra kategorierna.


KSLA Activities and Focus 2021–2024

President Jan Fryk and Vice President Lena Ingvarsson stand behind this document, which was adopted...

Läs mer

KSLA Verksamhet och Inriktning 2021–2024

Preses Jan Fryk och vice preses Lena Ingvarsson står bakom detta dokument som fastställdes av...

Läs mer

Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens synpunkter på regeringens forskningspolitik inför kommande propositioner. Sammanfattning av KSLA:s förslag Utveckla...

Läs mer

De kungliga akademierna

De 10 svenska kungliga akademierna har nu en gemensam broschyr som i korta ordalag presenterar varje...

Läs mer

BAHP Presentationsfolder 2017

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv BAHP, d v s enheten Bibliotek,...

Sökord: agrarhistoria | arkiv | bibliotek | forskning | historia

Läs mer

KSLA Verksamhet och Inriktning 2017–2020

Denna skrift presenterar vad akademien vill fokusera sin verksamhet på 2017–2020 och på vilket sätt...

Sökord: inriktning | kännetecken | verksamhet

Läs mer

KSLA Activities and Focus 2017–2020

This publication presents what the Academy wants to focus its activities on in 2017–2020 and...

Sökord: characteristics | focus

Läs mer

Forskning för gröna näringar

Framtaget inför 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn under ledning av...

Sökord: forskning | politik | proposition

Läs mer

Forests and Forestry in Sweden

Sweden is a country dominated by forests and forestry is vitally important for the national...

Sökord: forestry | forests | skog | skogsbruk

Läs mer

A biobased economy for sustainable development

Prepared as an input to the 2012 Research and Innovation Bill with reference to the...

Läs mer
VISA FLER