Antibiotikaplattformen

”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel” är ett samarbete mellan KSLA och Axfoundation.


Trots den stora användningen av antibiotika inom djurhållning ligger fokus i arbetet med att motverka antibiotikaresistens ofta på humansidan och kopplingen mellan arbetet på human- och animaliesidan är inte tillräckligt stark. Antibiotikaplattformen ska utgöra ett möjligt forum för samordning av informationsutbyte, diskussioner och rekommendationer.

Mer information kommer längre fram.


Glad midsommar!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien önskar alla en riktigt trevlig midsommar!

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Towards a New Mindset for Epidemic Animal Diseases

Webinar Sept 7 on the drivers of pandemic emergence in animals with Peter Roeder, Bertebos' Laureate 2020, and international experts in the field.