Senaste nyttRSS för senaste nytt 2016-10-19-sida-sen1 Nyheter - 21 Okt 2016

Sidas seniorförening på besök

KSLA har genom åren varit ett viktigt forum för Sida för att bl a lyfta fram viktiga utvecklingsfrågor till diskussion. Den 19 oktober kom Sidas seniorförening på besök till akademien.

Remisser - 18 Okt 2016

Yttrande över Miljömålsberedningens förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

KSLA har svarat på remissen om Miljömålsberedningens förslag till en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Sammanfattningsvis välkomnar akademien Miljömålsberedningens betänkande och den stora enigheten bakom förslagen till etappmål. Samtidigt konstaterar akademien att de föreslagna målen inte står i nivå med vad som skulle krävas för att klara ambitionerna i Parisavtalet.

kslat-3-2015-landskapsforum-2016 Publikationer - 14 Okt 2016

Landskapsforum 2016 – KSLAT nr 3-2016

Detta är en rapport från Landskapsforum hos KSLA 7–8 april 2016, där temat var Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar.

ksla-nytt-3-2016-1 Publikationer - 10 Okt 2016

KSLA Nytt & Noterat 3-2016

Årets Berteboskonferens, om livsmedelstillsatser och enzymer. Skog, skog, skog… om den bristande kunskapen, om Agenda 2030:s påverkan, om kontroversiella forskningsresultat… Forskningspolitiska kommitténs sista studieresa. Om Karl Brunos doktorsavhandling. Och en hel del från Enaforsholm! M m.

kslat-4-2016-seeds-for-the-future Publikationer - 7 Okt 2016

Seeds for the Future – KSLAT nr 4-2016

Seeds for the Future (KSLAT no 4-2016) is a documentation of the results of KSLA’s Dialogue Project about biotechnology in agriculture. ”The objective is sustainable agriculture, and modern plant breeding is one important tool to achieve this objective.”