Senaste nyttRSS för senaste nytt Nyheter - 28 Apr 2017

KSLA önskar God Valborg!

Måndag 1 maj är akademien stängd – vi öppnar åter som vanligt tisdag 2 maj. Men före dess firar vi Valborg!

Remisser - 26 Apr 2017

Yttrande över ”Prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan”

KSLA har lämnats tillfälle att yttra sig över rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle” från Vinnova. Synpunkterna skickades till Näringsdepartementet 2017-04-24.

Nyheter - 22 Apr 2017

”We must trust in science, now more than ever”

March for Science: Debate article jointly signed by Karolina Skog, Minister for the Environment (MP) and four executives from the scientific community. Debattartikel undertecknad av miljöminister Karolina Skog (MP) m fl. Den och fler länkar till medias bevakning av eventet hittar du här – uppdaterat tisdag 2017-04-25.

Nyheter - 21 Apr 2017

Delta i den 25:e EUBCE i Stockholm/attend the 25th EUBCE in Stockholm

Den årliga Europeiska biomassakonferensen med utställning hålls i år i Stockholm den 11–15 juni. The annual European Biomass Conference & Exhibition is this year held in Stockholm June 11–15.

Remisser - 19 Apr 2017

Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

KSLA har yttrat sig över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. KSLA anser att reduktionsplikt är …