Klimatneutralt jordbruk 2050

Extern arrangör

Välkommen till en dag om jordbrukets klimatutmaningar!

Miljömålsberedningen och LRF, Lantbrukarnas  riksförbund, inbjuder till en dag om hur jordbruket kan bidra till att Sveriges växthusgasutsläpp är nära noll år 2050.

Program och information finns på miljömålsberedningens hemsida,

http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/

 


På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket

29/11: Hur ser morgondagens affärsmodeller ut och hur skapar vi konkurrenskraftiga skogs- och lantbruksföretag? Ett seminarium arrangerat av KSLA:s ungdomsutskott.

Morgondagens affärsmodeller inom jord- och skogsbruket

29/11: Hur ser morgondagens affärsmodeller ut och hur skapar vi konkurrenskraftiga skogs-…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…