Anders Walls stipendium

Anders Walls Landsbygdsstipendium syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–30-årsåldern, för insatser som lett till utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

******************

2015 års stipendium gick till Otto Ramsay, Skäret, Höganäs, för att han som ung lammuppfödare och entreprenör bidrar till den lokala landsbygdsutvecklingen. Genom företaget Kulla Lamm hanterar han på ett ekologiskt sätt alla led från jord till bord – från uppfödning med kött-, ull- och skinnproduktion till såväl egen restaurang med företrädesvis lokala råvaror som grossistverksamhet och gårdsbutik.

Otto Ramsay tar emot stipendiet ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand.

2015 års stipendiat Otto Ramsay tar emot stipendiet ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand vid akademiens högtidssammankomst 28 januari 2015.

2014

Eric Westerberg, Ånäset, för att han som egen företagare sedan 20-årsåldern kombinerat utbildning med eget företagande och därigenom utvecklat sitt maskintekniska kunnande till spetskompetens som genererat ett flertal uppfinningar av stor betydelse för företag i ett flertal branscher inom de gröna näringarna.

2013

Pär Johansson, Växbo, Hälsingland för att han i genuin hälsingebygd utvecklat Växbo Krog till en kvalitetsrestaurang baserad på lokala råvaror från ett stort antal lokala leverantörer samt i den nyförvärvade Växbo Kvarn startar aktiviteter som skapar jobb, stolthet och framtidstro i bygden.

2012

Ola Petersson, Rödeby, Blekinge, för att han med en kombination av kreativitet och balanserat risktagande skapat sig ett framgångsrikt och snabbt växande företag på skogsbränslemarknaden.

2011

Emil Olsson, Töreboda, Västergötland, för att med start med 4 ha vid 18 års ålder byggt upp ett ekologiskt lantbruk som idag omfattar 900 ha samt startat Ekoväx i Norden AB som importerar och pelleterar ekologiska gödselmedel.

2010

Joakim Gustafsson, Ed, Dalsland, för att i unga år byggt upp ett av landets största och mest seriösa skogsvårdsföretag samtidigt som nya affärsområden är under utveckling.

2009

Ingen utdelning.

2008

Thilde Höök, Månkarbo, Uppland, för att hon med start vid 19 års ålder snabbt nått positionen som ledande importör av islandshästar och tillika är uppskattad ridinstruktör med bas i egenförvärvad gård under stark utveckling.

Vad hände sedan? Uppföljning av 15 tidigare stipendiater.

Redan för mer än tjugo år sedan inledde akademien ett samarbete med Anders Wall om en stipendiekommitté som har till uppgift att finna lämpliga stipendiater inom lant- och skogsbruket, som genom sin entreprenörsanda och kreativitet har bidragit till landsbygdens utveckling. Särskild vikt fästs vid om kandidaterna har bidragit till sysselsättningen på landsbygden genom etablering av företag som riktar in sig på att ta vara på ortens möjligheter.

Anders Walls stipendiekommitté – The Anders Wall scholarship committee

AgrD Carl-Anders Helander, ordf. (KSLA)
VD Kenneth Alness, sekr. (KSLA)
Programchef Lisbeth Björk
Förbundsdirektör Åke Clason (KSLA)
Projektledare Marianne Eriksson (KSLA)
Agronom Tord Eriksson (KSLA)
Lantbrukare Anniqa E. Nygård
Professor Christer Olofsson
Konsult Torbjörn Wennebro

→ Till Anders Walls stiftelse. 

Nomineringstiden 2015 har gått ut

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet ska exemplifieras i förslagen. Uthållighet, ekonomisk stabilitet och arbetstillfällen är viktiga kriterier. Närmare upplysningar lämnas av Kenneth Alness, telefon 070-514 47 14.

Stipendiet, som är på 100 000 kronor och avsett för utbildning/kompetensutveckling, utdelas vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i januari.

Skicka fullständigt ifylld nomineringsblankett till:

aw.landsbygdsstipendium@ksla.se

Anders Walls Stipendiekommitté
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806
113 86  STOCKHOLM

Bifogade dokument: