Veterinärinrättningen i Stockholm 1821–1880


Där idag några av Stockholms mest fashionabla Östermalmskvarter nu ligger, fanns under en stor del av 1800-talet en skola för veterinärer, Veterinärinrättningen. Det var en stadsdel som starkt präglades av den militära närvaron, stadens garnison. Vi får en levande skildring av ett Stockholm som idag är helt försvunnet och en bild av Veterinärinrättningens lärare och elever i deras verksamhet. Vi tar del av veterinäryrkets framväxt från hantverk till vetenskap.

Författaren Hans Blomqvist har gjort en bearbetning, utvidgning och vidareutveckling av förre chefsveterinären Ivar Dyrendahls rikliga källmaterial.