Försök til et Swenskt Skogs- och Jagt-lexicon – SOLMED nr 49


Av Magnus Henric Brummer.

Nyutgivning av Sveriges första skogs- och jaktlexikon från 1789 med uppslagsord från Adel till Öwer-Jägmästare. Det är mer än ett lexikon, snarare en beskrivning av den tidens skog, jakt och djurfång. I dessa ämnen ges på ett intressant och levande sätt många praktiska råd i både korta och långa artiklar.

Boken har en inledande artikel av Kerstin Ekman och med bakgrundsartikel av Roger Bergström och Kjell Danell.

Boken är tyvärr slutsåld.