Freja nr 1-special 2013


ANH utrett av Ulf Sporrong:

 

De areella näringarna – omfattning, definition av begreppet. Vad säger KSLA:s statuter. Hur ser uppdraget till biblioteket och ANH ut? ANH – kort inledning som beskriver projekt- och publiceringsverksamheten. Mitt uppdrag – hur jag tolkat det. ’Biblioteket. Arkivet. Rådgivande nämnden. Projektverksamheten. Information om litteratur och evenemang och hur – hur når den ut? Boksläpp. Några allmänna kommentarer till böcker och artiklar. Publicering – historia och projekt. Hur tas då böckerna emot? Recensioner. Hur har publicering och andra tjänster vid ANH utnyttjats? ANH:s bidrag till forskningen. I vilken utsträckning representerar publiceringsverksamheten ett tvärvetenskapligt, eller snarare ett mångvetenskapligt arbetssätt? Mötet mellan forskare av olika fakultetstillhörighet och mötet mellan forskare och praktiker. ANH och biblioteket som smörjmedel. ANH:s betydelse för akademiens verksamhet internt. Omdöme om verksamheten inom ANH och biblioteket. Intervjuer. Övriga källor. Förteckning över SOLMED.