Brandfälten i Västmanland

Akademisammankomst

Brandfälten i Västmanland Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

I år står ledamot Karl Hedin som värd för Akademiens vårexkursion som går till brandfälten i Västmanland.

Det tog 11 dagar med enorma insatser för att få skogsbranden under kontroll och ca 13 800 hektar skog hann förstöras. Cirka 1 200 stycken nötkreatur och 500 får och lamm evakuerades och ett 25-tal byggnader brann upp. Tyvärr tog branden också en människas liv.

När Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien besöker området har det gått nio månader sedan branden bröt ut den 31 juli 2014. Vi kommer att diskutera och studera utvecklingen och effekterna av denna enorma skogsbrand, framförallt utifrån skogsägare och bönders perspektiv. Vi kommer att belysa försäkringsfrågor, engagemanget från olika aktörer och hur marken och dess produktionsförmåga påverkas.

Under dagen kommer vi även att hålla maj månads sammankomst.

Mer info i inbjudan/pdf ovan.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…