Hållbart brukande – skogens roll i samhället

Mingel på KSLA

Skogens nyttor är många och åsikterna om hur de bäst kan tas tillvara ännu fler. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA:s) ungdomsutskott bjuder in dig som är ung politiker till lunchmingel på temat skog och skogsbruk samt dess roll i samhället nu och i framtiden. Med ett brett perspektiv vill vi öppna upp för samtal med unga politiker om en resurs med mycket stor betydelse för samhället.

För särskilt inbjudna.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället Mer information
Mer information

Vi startar med lunch och mingel i KSLA:s hus i Stockholm. Minglet övergår i presentationer och diskussion. Akademiledamöterna och skogsforskarna Line Djupström (naturvårdsbiolog och biträdande programchef) och Johan Sonesson (processledare för Skogens samhällsnyttor) bjuder på några nedslag med korta aktualiteter från den tillämpade skogsforskningen. Frågeställningarna är: Vilken uppföljning önskar olika aktörer av de mål som satts för biologisk mångfald? Vilken tillit finns till mätningar? Hur kan tilliten till uppföljningen stärkas? Kan mätningar bidra till att skapa incitament till åtgärder bland markägare och andra aktörer?

Inbjudan riktar sig exklusivt till dig som är ung riksdagsledamot eller har en central funktion i ett politiskt ungdomsförbund. Ungdomsutskottets ambition är att du på ett enkelt sätt under informella och trevliga former ska få tillgång till kunnig expertis samt kunna samtala om intressanta och viktiga frågor.


Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…