Matfusk, missförstånd och bedrägerier

Seminarium

Matfusk, missförstånd och bedrägerier Mer information
Mer information

Matfusk, missförstånd och bedrägerier

Detta seminarium finansieras med stöd av insamlingsstiftelsen ”KSLA för Stundande skördar”, www.stundandeskordar.se.

Sverige har under de senaste åren skakats av larm om matfusk och felaktig märkning. Den så kallade hästköttskandalen, där det utlovade nötköttet visade sig vara hästkött, har flertalet i starkt minne. Inte nog med att märkningen var felaktig, en liten del av hästköttet innehöll också spår av det smärtstillande läkemedlet fenylbutazon.

Det är den som producerar maten som har det primära ansvaret för att produkten är säker och att konsumenten inte blir lurad. Alla ingredienser ska också vara spårbara om något skulle hända. Allt detta ska säkerställas genom företagets egenkontrollprogram.

När stormen nu har lagt sig är det dags att fundera över hur det kunde hända, om det var så farligt som massmedia påstod, om konsumenterna vågar lita på det som står på förpackningen och – givetvis – kan det hända igen?

Vi välkomnar särskilt: Anställda inom handel och livsmedelsindustri, grossister, personal inom storhushåll och restaurang, kostchefer, inköpsansvariga inom kommun/landsting, hemkunskaps-lärare, rådgivare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, politiker, beslutsfattare på olika nivåer, massmedia, olika intresseorganisationer och övriga intresserade.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan