Sågad skog för välstånd

Boksamtal

Sågad skog för välstånd Mer information
Mer information

Sågad skog för välstånd.

Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010

SOLMED70 För första gången tar en bok  ett helhetsgrepp på den svenska sågverksindustrins historia. Här klargörs sågverksindustrins mångfacetterade betydelse igår och idag för alla intresserade.

Förhoppningsvis ska den också väcka intresse och stolthet hos dem som är verksamma i sågverksindustrin och i skogsbruket i stort.

Boken ger flera perspektiv på sågverksindustrins framväxt från mitten av 1800-talet fram till idag. Författarna är initierade forskare och yrkesmän med lång erfarenhet av sågverksbranschen.

Välkommen till en afton om sågverksbranschens historia och utveckling – en förutsättning för de svenska framgångarna som skogsindustriell nation. Passa på att köpa boken denna kväll för endast 100:- (ord pris 400:-)!

Gratis, men obligatorisk anmälan senast den 21 augusti!

Sågad skog för välstånd.
Sågverksindustrin historia i Sverige 1850–2010   (SOLMED nr 70)
utkommer i början av augusti.

Red: Ronny Pettersson. Inbunden, 592 sidor. Rikt illustrerad.
→ Till innehåll och företal
Beställ från Adlibris.com eller Bokus.com, alt från KSLA för 400:- exkl frakt, via e-post per.thunstrom@ksla.se eller tel. 08-54 54 77 20.

Kvällens program

Moderator: Jan-Åke Lundén, akademiledamot och ordförande för projektets styrgrupp.

Välkomsthälsning
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.

Om bokprojektet ur akademiens och ur sågverks- och skogsbranschens synvinkel
Jan-Åke Lundén, civiljägmästare, SkogD h c, tidigare skogschef på Södra och vid LRF Skogsägarna. Akademiens vice preses 2004–2007.

”En brokig bransch under 150 år.” Om konsten att skriva sågverkens historia
Ronny Pettersson, akademiledamot, universitetslektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Har bl a forskat om skogshistoriska frågor, t ex virkesmätningens historia.

”Även lite teori vore säkert nyttigt.” Sågverksindustrin och utbildningsfrågorna 1850 till idag
Fay Lundh Nilsson, universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Har bl a forskat om yrkesutbildningens historia i Sverige, t ex den skogliga utbildningen.

Från sågkvarn till profileringssåg. De svenska sågverkens teknikutveckling
Thomas Thörnqvist, akademiledamot, civiljägmästare, SkogD, senior professor i virkeslära vid Linnéuniversitetet i Växjö. Har tidigare bl a varit FoU-chef vid Södra Timber AB.

Såg vid såg vi såg – men vad såg vi egentligen?
Sten B Nilsson, akademiledamot, SkogD och professor vid Skogshögskolan, professor vid och tidigare Director of IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). Internationellt verksam analytiker och utredare av skogsnäringsfrågor m m.

Panelsamtal (ca 19.35–ca 20.00)
under ledning av Jan-Åke Lundén, med frågor från publiken och sammanfattning av moderatorn.

Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring (ca 20.00)

 

→ Om boksläppet i Skogen.

 

 


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…