Vårexkursion och akademisammankomst Wanås

Akademisammankomst

Vårexkursion och akademisammankomst Wanås Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna

Wanås – kor och konst

Akademiens vårexkursion/sammankomst den 9 maj är förlagd till södra Sverige, till Wanås, 2 mil norr om Kristianstad. Ledamoten CG Wachtmeister kommer att vara vår värd under dagen.

Wanås historia letar sig tillbaka till senare delen av 1400-talet, då den ursprungliga borgen uppfördes. De största förändringarna skedde under 1700-talet då bland annat slottet fick sitt nuvarande utseende. Slottet är idag privatbostad för familjen Wachtmeister som driver godset i åttonde generationen.

På förmiddagen besöker vi Wanås Gods och på eftermiddagen guidas vi, en dag före bokarnas lövsprickning, genom konstparken.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

Sista anmälningsdag 5 maj.

https://www.wanaskonst.se/sv-se/

http://godset.wanas.se


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…