SOLMED nr 1 Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl

Peter Hernquist (1726–1808), det svenska veterinärväsendets grundare, sändes i unga år genom förmedling av preses för Collegium Medicum, arkiatern Abraham Bäck, till veterinärhögskolan i Lyon för studier. Hernquist och Bäck upprätthöll en regelbunden brevväxling ända till 1792. Bäcks brev förstördes sannolikt vid en brand i Veterinärinrättningens huvudbyggnad 1802, men Hernquists brev finns kvar. Brevsamlingen är en av de viktigaste källorna rörande vår tidiga veterinärhistoria.

Bakom denna skrift står akademiledamoten VMD h c Ivar Dyrendahl, tidigare chef för Veterinärhistoriska museet i Skara och en centralgestalt i svensk veterinärhistorisk forskning.