Den globala köttexplosionen – effekter för människors hälsa och miljön

Seminarium

Den globala köttexplosionen – effekter för människors hälsa och miljön Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin vill uppmärksamma den ökade köttkonsumtionen i Sverige och globalt med ett seminarium där frågor om orsak och verkan till köttexplosionen ställs. Varför är det så populärt att äta kött på de nya innekrogarna? Vad styr egentligen trenderna? Finns det ett samband mellan kött- och charkkonsumtion och cancer? Vilka är då mekanismerna för en ökad cancerrisk? Måste vi dra ner på köttkonsumtionen eller går det att göra köttmåltiden hälsosammare? Vilka avtryck gör vår köttkonsumtion på klimat och miljö och kan man leva klimatneutralt i Sverige idag? Dessa frågor belyses av nationellt och internationellt erkända forskare och andra insatta personer.

Dagen avslutas med en paneldiskussion ”Går det att ändra våra konsumtionsvanor och vem skulle vinna på det?”

Seminariet arrangeras av Kommittén för matkvalitet och folkhälsa vid KSLA och vänder sig till alla som vill veta mera om detta aktuella ämneVälkomna!

Program

Moderator: Louise Ungerth

12.30 Samling och registrering
13.00 Välkomna
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD
13.05 Köttexplosionen i Sverige och världen – orsak och verkan
Mats Lannerstad, forskare, Stockholm Environment Institute (SEI)
13.30 Red meat consumption and long-term cancer risk
Alicja Wolk, professor Karolinska Institutet
 14.05 Potential carcinogenic mechanisms by red meat
Denis Corpet, professor, Université de Toulouse
14.40 Kaffe
15.10 One tonne Life
Christina Karlsson, chef Hälsa, ICA
15.25
15.40
Kött på restaurang – vilka är drivkrafterna?
Johan Jureskog, kock och köttsommelier, Restaurant AGTrender – varför kött?
Christina Cheng, trendanalytiker Cheng/Alert
15.55 Klimatskatt på kött
Fredrik Hedenus, forskare energi och miljö, Chalmers 
16.15 Går det att ändra våra konsumtionsvanor och vem skulle vinna på det?
Åsa Brugård Konde, nutritionist, Livsmedelsverket,
Maria Forshufvud, VD, Svenskt Kött,
Mats Lannerstad, forskare, Stockholm Environment Institute (SEI),
Alicja Wolk, professor, Karolinska Institutet
17.00 Avslutning med mingel

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…