Stundande skördar – sjunkande skördar?

Akademisammankomst

Stundande skördar – sjunkande skördar? Mer information
Mer information

För att se inspelning av sammankomsten klicka här

 

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna!

Stundande skördar – sjunkande skördar?

Den globala efterfrågan på livsmedel förväntas fördubblas fram till 2050. Lantbrukets utmaning blir att producera mer mat på lika stor areal, men mindre vatten och insatsmedel än vad vi gör idag.

Samtidigt som efterfrågan ökar har en utveckling med 100 år med ständigt stigande skördar brutits. Skördenivåerna har planat ut och i del fall sjunker de till och med. Så ser det ut i hela Europa, men mönstret är tydligast i Norden. Skördenivåerna är ett samspel mellan en mängd olika faktorer, men vad är förklaringen till stagnationen och vad kan vi göra åt detta?

Är det en slump att sockerbets- och oljeväxtodling som båda har en tydlig odlarfinansierad teknikutveckling och växtförädling, går mot trenden och visar på ökande medelskördar? Har vi en forskning och rådgivning som understödjer behovet för att återfå en stigande skördeutveckling.

 Program
15.00 Samling, kaffe/te 
15.30 Formell sammankomst 
15.45 Överläggningsämne: Stundande skördar – sjunkande skördar? Hur tar vi höstvetet mot nya höjder?
Helena Elmquist, verksamhetsledare, Odling i Balans Bra management lyfter skördenivåerna
Anders Krafft, växtodlingsrådgivare, Lantmännen VäxtRåd Kan några kilo mer per hektar betyda så mycket?
Per Hansson, ekonomagronom, Landshypotek 
17.00 Bensträckare 
17.10 Diskussion 
18.00 Ärtsupé

 


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…